Barnfonden

CAPRI COLLECTION ♥ BARNFONDEN

Låt flickor växa upp hela!
Övergrepp, våld, för tidiga äktenskap och könsstympning är en framtid som många flickor i Etiopien går till mötes. Enligt en undersökning utsätt mer än 80% av alla flickor i landet för könsstympning, som många gånger följs av för tidiga äktenskap där flickor berövas sin barndom och i många fall även rätten till sin kropp.

Under hösten 2020 går 20SEK av priset på Noir Tee till Barnfondens projekt som verkar för att stoppa både övergrepp, för tidiga äktenskap och könsstympningen i Etiopien.

De insamlade pengarna går till arbetet som bland annat hjälper till att starta tjej-klubbar där flickor kan prata om sina erfarenheter och lyfta skadliga traditioner så som för tidigt äktenskap, våld, könsstympning och andra övergrepp. Barnfonden arbetar även med att lyfta frågan om flickors rättigheter på en högre nivå genom att uppmärksamma det våld och de övergrepp som flickor utsätt för. Det är tillsammans med de mest inflytelserika personerna i samhället, så som religösa ledare och byäldre, som en förändring kan ske. Ytterligare en viktigt del som ingår i projektet är att underlätta så utsatta barn får bättre hjälp i rättsfall samt stärka skolsystemet för att motverka trakasserier och övergrepp inom skolan.

Vi är stolta över vårt samarbete med Barnfonden och hoppas att ni känner samma värmeöver att hjälpa till. Stort tack för din insats!

Tillsammans hjälps vi åt att ge fler människor chansen till en bättre framtid!