Barnfonden

CAPRI COLLECTION ♥ BARNFONDEN

Ge flickor jämnlika möjligheter!
Varje år drivs tusentals kvinnor och flickor i Indien till självmord efter att ha utsatts för tortyr och trakasserier kopplade till obetald hemgift. Flickor hindras från att utbilda sig och i många fall väljer man sönernas välmående och utbildning framför dötttrarnas. Flickornas hälsoproblem ignoreras och de ges mindre mat och omsorg. De utsätts också för barnarbete, trafficking och barnäktenskap samtidigt som samhället förnekar demderas rätt till rörelsefrihet och rätt till att vara ekonomisk självständiga. Flickor anses hos många vara mindre värda och ses som en ekonomisk börda.

Under hösten 2021 går 20SEK av priset på Delight Tee till Barnfondens projekt
som verkar för att öka flickor rättigheter och möjligheter i Indien. Barnfondens arbete bidrar till att utbilda samhället och på så sätt ändra ett invant tankesätt. Fonden
hjälper bland annat till att upprätta tjejklubbar som ökar kunskapen om jämnställdhet och informerar om flickors rättigheter. Barnfonden jobbar också för att stärka
ekonomin hos jordbrukare, vilket i sin tur minska risken för att barnarbete.

Vi är stolta över vårt samarbete med Barnfonden och hoppas att ni känner samma värmeöver att hjälpa till. Stort tack för din insats!

Tillsammans hjälps vi åt att ge fler människor chansen till en bättre framtid!