Barnfonden

CAPRI COLLECTION ♥ BARNFONDEN

Alla barn har rätt till trygghet!
Skolor över hela världen stängda till följd av coronakrisen och vi vet att många barn aldrig återvänder till skolan när de så småningom öppnar igen. En av orsakerna är att barn istället tvingas arbeta när familjer förlorar sina inkomster
till följd av pandemin. Vi ser också hur antalet flickor som gifts bort ökar när familjers ekonomi och livssituation försämras.

Under våren 2021 går 20SEK av priset på Serenity Tee till Barnfondens projekt som ser till att sätta barns rätt till trygghet i främsta rummet. Barnfonden arbetar med att sprida information och höja kunskapen om de risker som barnarbete och barnäktenskap för med sig. De kämpar också för att ge föräldrar bättre möjligheter att försörja sina familjer. På så sätt kommer fler barn tillbaka till skolan när de öppnar igen. Detta är några av många exempel på hur Barnfonden ser till att barn är trygga och säkra – även under en kris.

Vi är stolta över vårt samarbete med Barnfonden och hoppas att ni känner samma värmeöver att hjälpa till. Stort tack för din insats!

Tillsammans hjälps vi åt att ge fler människor chansen till en bättre framtid!